Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. >>

421 Fairs, exhibitions and shows in Croatia : calendar [tisak] / Croatian Chamber of Economy, Trade Department. - Zagreb : Croatian Chanber of Economy, Trade Department, 2011.
422 Fauna Croatica : list of Croatian birds [tisak] / Gordan Lukač. - Zagreb : Croatian Natural History Museum : Ministry of Development and Reconstruction, 1998.
423 Fauna Croatica : planktonic copepods of the Adriatic Sea [tisak] / Jure Hure, Frano Kršinić. - Zagreb : Croatian Natural History Museum : Ministry of Development and Reconstruction, 1998.
424 Financial results for 2012 [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2012.
425 Financial results for H1 2014 [e-dokument] / INA-Industrija nafte, d.d.. - Zagreb : INA-Industrija nafte, [2014].
426 Financial results for the first quarter of 2012 [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2012.
427 Financial results for the first quarter of 2013 [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2013.
428 Financijska izvješća sektora računovodstva i poreza : konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji i bilješke za godinu završenu na dan 31. prosinca 2007. godine sa izvještajem neovisnog revizora [e-dokument] / INA-Industrija nafte i INA grupa. - Zagreb : INA d.d., 2007.
429 Financijski izvještaj o radu i izvještaj o izvršenju godišnjeg programa rada i razvoja luke za ... godinu [e-dokument] / Lučka uprava Split. - Split : Lučka uprava Split, 2022.
430 Financijski izvještaji i revizorsko izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za ... godinu [e-dokument] / Lučka uprava Zadar. - Zadar : Lučka uprava Zadar, 2016- .
431 Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za ... godinu [e-dokument] / Lučka uprava Zadar. - Zadar : Lučka uprava Zadar, 2021-.
432 Financijski izvještaji neprofitnih organizacija za razdoblje od ... do ... [e-dokument] / Lučka uprava Ploče. - Ploče : Lučka uprava Ploče, 2016- .
433 Financijski model kod projekata javno-privatnog partnerstva : verzija 1 [e-dokument] / Agencija za javno-privatno partnerstvo. - Zagreb : Agencija za javno-privatno partnerstvo, 2012. - (Priručnici za pripremu i provedbu modela javno-privatnog partnerstva ; Priručnik 2).
434 Financijski plan 2015. [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - [Zagreb] : Ministarstvo gospodarstva, [2014].
435 Financijski plan Agencije za investicije i konkurentnost za 2014. [e-dokument] / Agencija za investicije i konkurentnost. - Zagreb : Agencija za investicije i konkurentnost, [2014].
436 Financijski plan Agencije za ugljikovodike za 2019. godinu [e-dokument] / Agencija za ugljikovodike. - Zagreb : Agencija za ugljikovodike, 2019.
437 Financijski plan Agencije za ugljikovodike za 2020. godinu [e-dokument] / Agencija za ugljikovodike. - Zagreb : Agencija za ugljikovodike, 2020.
438 Financijski plan Agencije za ugljikovodike za 2021. godinu [e-dokument] / Agencija za ugljikovodike. - Zagreb : Agencija za ugljikovodike, 2021.
439 Financijski plan Agencije za upravljanje državnom imovinom za 2012. i projekcije za 2013. i 2014. godinu [e-dokument] / Agencija za upravljanje državnom imovinom. - Zagreb : Agencija za upravljanje državnom imovinom, [2012].
440 Financijski plan Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2020. [e-dokument] / Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. - Zagreb : Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, 2019.
441 Financijski plan Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja za 2022. godinu nakon izmjena i dopuna [e-dokument] / Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja. - Zagreb : Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, 2022.
442 Financijski plan Centra za restrukturiranje i prodaju za 2015. i projekcije Plana za 2016. i 2017. godinu [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, [2014].
443 Financijski plan Hrvatske gospodarske komore za 2013. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : HGK - Hrvatska gospodarska komora, 2012.
444 Financijski plan Hrvatske gospodarske komore za 2014. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : HGK - Hrvatska gospodarska komora, 2013.
445 Financijski plan Hrvatske gospodarske komore za 2019. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : HGK - Hrvatska gospodarska komora, 2018.
446 Financijski plan i rebalans financijskog plana za 2012. godinu [e-dokument] / Ekonomski institut. - Zagreb : Ekonomski institut, 2012.
447 Financijski plan za 2013. [e-dokument] / Agencija za investicije i konkurentnost. - Zagreb : Agencija za investicije i konkurentnost, [2012].
448 Financijski plan za 2013. godinu s projekcijama za 2014-2015. [e-dokument] / Ekonomski institut. - Zagreb : Ekonomski institut, 2013.
449 Financijski plan za 2014. [e-dokument] / Agencija za ugljikovodike. - Zagreb : Agencija za ugljikovodike, 2014.
450 Financijski plan za 2014. godinu s projekcijama za 2015. i 2016. godinu [e-dokument] / Ekonomski institut. - Zagreb : Ekonomski institut, 2013.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655