Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 11 12 13 14 15 16 17 18 >>

301 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Raša za razdoblje od 2020. do 2023. godine [e-dokument] / Općina Raša. - Raša : Općina Raša, 2020.
302 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Ston 2019-2021.g. [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Ston. - Ston : Općina Ston, 2018.
303 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Sveti Ivan Žabno za razdoblje od 2016. do 2019. godine [e-dokument] / Općina Sveti Ivan Žabno, Općinsko vijeće. - Sveti Ivan Žabno : Općina Sveti Ivan Žabno, 2016.
304 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tinjan za razdoblje od 2022. - 2025. godine [e-dokument] / Općina Tinjan. - Tinjan : Općina Tinjan, 2022.
305 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tordinci za period 2020. do 2023. godine [e-dokument] / Općina Tordinci, Općinsko vijeće. - Tordinci : Općina Tordinci, 2020.
306 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tounj u 2021. - 2023. godine [e-dokument] / Općina Tounj, Općinsko vjeće. - Tounj : Općina Tounj, 2020.
307 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tovarnik za period od 2018.-2021. godine [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Tovarnik. - Tovarnik : Općina Tovarnik, 2017.
308 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tovarnik za period od 2016.-2019. godine [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Tovarnik. - Tovarnik : Općina Tovarnik, 2015.
309 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Tovarnik za period od 2022.-2015. godine [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Tovarnik. - Tovarnik : Općina Tovarnik, 2021.
310 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Trpanj za razdoblje od 4 godine (od 2018 do 2021 godine [e-dokument] / Općinsko vijeće Općina Trpanj. - Trpanj : Općina Trpanj, 2019.
311 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Vrbnik za period od 2017. do 2020. godine [e-dokument] / Općina Vrbnik, Općinsko vijeće. - Vrbnik : Općina Vrbnik, 2016.
312 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Đelekovec za razdoblje od 2020. do 2023. godine [e-dokument] / Općina Đelekovec, Općinsko vijeće. - Đelekovec : Općina Đelekovec, 2019.
313 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Đelekovec za razdoblje od 2016. do 2019. godine [e-dokument] / Općina Đelekovec, Općinsko vijeće. - Đelekovec : Općina Đelekovec, 2016.
314 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Općine Štitar za period 2018. do 2021. godine [e-dokument] / Općina Štitar, Općinsko vijeće. - Štitar : Općina Štitar, 2018.
315 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Primorsko-goranske županije od 2017. - 2020. godine [e-dokument] / Županijska skupština Primorsko-goranska županije. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2017.
316 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Virovitičko-podravske županije za razdoblje 2016.-2019. godine [e-dokument] / Virovitičko-podravska županija. - Virovitica : Virovitičko-podravska županija, 2016.
317 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Barilović za period od 2016. do 2019. godine [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Barilović. - Barilović : Općina Barilović, 2016.
318 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Domašinec za razdoblje od 2020. do 2023. godine [e-dokument] / Općina Domašinec, Općinsko vijeće. - Domašinec : Općina Domašinec, 2019.
319 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Donja Dubrava za period od 2020. do 2023. [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Donja Dubrava. - Donja Dubrava : Općina Donja Dubrava, 2019.
320 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Garčin za 2022.g. - 2025.g. [e-dokument] / Općina Garčin, Općinsko vijeće. - Garčin : Općina Garčin, 2021.
321 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Hlebine za razdoblje od 2020. do 2023. godine [e-dokument] / Opdinsko vijeće Općine Hlebine. - Hlebine : Općina Hlebine, 2020.
322 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Kamanje za razdoblje 2016.-2019. g. [e-dokument] / Općinsko vijeće Općine Kamanje. - Kamanje : Općina Kamanje, 2015.
323 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Koprivnički Ivanec za razdoblje od 2020. do 2023. godine [e-dokument] / Općina Koprivnički Ivanec. - Koprivnički Ivanec : Općina Koprivnički Ivanec, 2019.
324 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Kula Norinska za period od 2018. - 2021. godine [e-dokument] / Općina Kula Norinska, Općinsko vijeće. - Kula Norinska : Općina Kula Norinska, 2017.
325 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Legrad za razdoblje od 2021. do 2024. godine [e-dokument] / Općina Legrad, Općinsko vijeće. - Legrad : Općina Legrad, 2020.
326 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Lovas za period od 2016. do 2019. godine [e-dokument] / Općine Lovas, Općinsko vijeće. - Lovas : Općina Lovas, 2015.
327 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Netretić za razdoblje od 2020. - 2023. godine [e-dokument] / Općina Netretić. - Netretić : Općina Netretić, 2019.
328 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Perušić za razdoblje od 2020. do 2023. godine [e-dokument] / Općina Perušić, Općinsko vijeće. - Perušič : Općina Perušić, 2019.
329 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Petrijanec za razdoblje od 2020. do 2023. godine [e-dokument] / Općina Petrijanec. - Petrijanec : Općina Petrijanec, 2019.
330 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite Općine Poličnik za razdoblje 2016. - 2019. godine [e-dokument] / Općina Poličnik, Općinsko vijeće. - Poličnik : Općina Poličnik, 2016.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655