Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 11

301 Zagreb u brojkama .... [e-dokument] / Grad Zagreb. - Zagreb : Grad Zagreb, 2018- .
302 Zagreb za zdravlje mladih : informativni vodič o besplatnim uslugama zdravstvenih ustanova Grada Zagreba namijenjen mladima [e-dokument] / Savjet mladih Grada Zagreba. - Zagreb : Grad Zagreb, 2015.
303 Zagrebačka deklaracija - dokument [tisak] / HINA. - Zagreb : HINA, 2000.
304 Zagrebačka strategija izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom u razdoblju od 2016. do 2020. [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradska skupština. - Zagreb : Grad Zagreb, 2016.
305 Zagrebačka strategija zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2011. do 2016. godine [e-dokument] / Gradska skupština Grada Zagreba. - Zagreb : Grad Zagreb, 2011.
306 Zagrebački željeznički nadvožnjaci i mostovi [tisak] / Zvonimir Horvat. - Zagreb : HŽ - Hrvatske željeznice, 2003. ISBN 953-6278-08-1.
307 Zagrebačko željezničko čvorište [tisak] / glavni i odgovorni urednik Milan Hećimović. - Zagreb : HŽ - Hrvatske željeznice, 2001.
308 ZagrebPlan : razvojna strategija Grada Zagreba : ciljevi i prioriteti razvoja do 2020. [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada. - Zagreb : Grad Zagreb, 2012.
309 ZagrebPlan : razvojna strategija Grada Zagreba : strateška razvojna usmjerenja do kraja 2013. godine [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada. - Zagreb : Grad Zagreb, 2011.
310 ZagrebPlan : sažetak : razvojna strategija Grada Zagreba : strateška razvojna usmjerenja do kraja 2013. godine [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada. - Zagreb : Grad Zagreb, 2012.
311 ZagrebPlan : summary : City of Zagreb development strategy : strategic development directions for the period ending in 2013 [e-dokument] / The City of Zagreb, The City Office for the Strategic Planning and City Development of the City. - Zagreb : Grad Zagreb, 2012.
312 Zaključak o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Zagreba za 2017. [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradonačelnik. - Zagreb : Grad Zagreb, 2017.
313 Zaključak o sadržaju strateške studije utjecaja na okoliš Strategije razvoja Urbane aglomeracije Zagreb za razdoblje do 2020. godine [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradonačelnik. - Zagreb : Grad Zagreb, 2017.
314 Zaposleni u Gradu Zagrebu : u razdoblju od 1990. do 1995. godine : statističke analize [tisak] / autor Iva Razumović. - Zagreb : Gradski zavod za planiranje razvoja i zaštitu čovjekova okoliša, Odjel za statistiku, 1996.
315 Završno izvješće o nesreći zrakoplova RV-7A, registarske oznake 9A-DVM, 07. lipnja 2015. Aerodrom Zvekovac [e-dokument] / Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Odjel za istrage nesreća u zračnom prometu. - Zagreb : Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu, Odjel za istrage nesreća u zračnom prometu, 2017.
316 Završno izvješće o ozbiljnoj nezgodi zrakoplova Piper PA 18-150 super cub koja se dogodila dana 12. studeni 2011. na zračnom pristaništu - Lučko [e-dokument] / Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova. - Zagreb : Agencija za istraživanje nesreća i ozbiljnih nezgoda zrakoplova, 2013.
317 ZgFORUM [e-dokument] / Grad Zagreb, Gradski ured za strategijsko planiranje i razvoj Grada. - Zagreb : Grad Zagreb, 2011.
318 Živjeti u Zagrebu : prinosi sociologijskoj analizi [tisak] / uredili Anka Mišetić, Maja Štambuk, Ivan Rogić. - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2004. - (Biblioteka Zbornici ; knj. 23). ISBN 953-6666-34-0.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655