Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< .. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 .. >>

301 Povelja o unutarnjoj reviziji [e-dokument] / Karlovačka županija. - Karlovac : Karlovačka županija, 2014.
302 Povelja o unutarnjoj reviziji [e-dokument] / Zagrebačka županija, Služba za unutarnju reviziju. - Zagreb : Zagrebačka županija, 2016.
303 Povelja o unutarnjoj reviziji [e-dokument] / Šibensko-kninska županija, Jedinica za unutarnju reviziju. - Šibenik : Šibensko-kninska županija, 2015.
304 Povelja unutamjih revizora Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2007.
305 Povelja unutarnjih revizora [e-dokument] / Državna geodetska uprava, Samostalni odjel za unutarnju reviziju. - Zagreb : Državna geodetska uprava, 2012.
306 Povelja unutarnjih revizora [e-dokument] / Državni ured za upravljanje državnom imovinom, Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju. - Zagreb : Državni ured za upravljanje državnom imovinom, 2013.
307 Povelja unutarnjih revizora [e-dokument] / Karlovačka županija. - Karlovac : Karlovačka županija, 2010.
308 Povelja unutarnjih revizora [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Samostalni odjel za unutarnju reviziju. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Samostalni odjel za unutarnju reviziju, 2013.
309 Povelja unutarnjih revizora [e-dokument] / Zračna luka Dubrovnik, Samostalni odjel za unutarnju reviziju. - Dubrovnik : Zračna luka Dubrovnik, 2012.
310 Povelja unutarnjih revizora Grada Zagreba [e-dokument] / Gradonačelnik Grada Zagreba. - Zagreb : Grad Zagreb, 2008.
311 Praviila za upravljanje dokumentarnim gradivom Županijskog suda u Osijeku [e-dokument] / Županijski sud u Osijeku. - Osijek : Županijski sud u Osijeku, 2021.
312 Pravila o diplomskom radu [e-dokument] / Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti. - Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za turizam i komunikacijske znanosti, 2015.
313 Pravila o naknadama putnih i drugih troškova službenih putovanja [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2018.
314 Pravila o naknadi troškova i nagradi članovima izbornih tijela Komore [e-dokument] / Hrvatska revizorska komora. - Zagreb : Hrvatska revizorska komora, 2018.
315 Pravila o postupanju Hrvatske radiotelevizije u akcijama od javnog interesa [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2018.
316 Pravila o postupanju Hrvatske radiotelevizije u humanitarnim akcijama [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2018.
317 Pravila o provedbi politike sigurnosti informacijskog sustava Ministarstva financija - Porezne uprave [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2016.
318 Pravila o provedbi postupaka jednostavne nabave u Agenciji za odgoj i obrazovanje [e-dokument] / Agencija za odgoj i obrazovanje. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2020.
319 Pravila o provedbi postupaka jednostavne nabave u Agenciji za odgoj i obrazovanje [e-dokument] / Agencija za odgoj i obrazovanje. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2017.
320 Pravila o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Agenciji za odgoj i obrazovanje [e-dokument] / Agencija za odgoj i obrazovanje. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2014.
321 Pravila o provedbi postupaka nabave bagatelne vrijednosti u Agenciji za sigurnost željezničkog prometa [e-dokument] / Agencija za sigurnost željezničkog prometa. - Zagreb : Agencija za sigurnost željezničkog prometa, 2014.
322 Pravila o provedbi postupka nabave male/bagatelne vrijednosti u Institutu za povijest umjetnosti [e-dokument] / Institut za povijest umjetnosti. - Zagreb : Institut za povijest umjetnosti, 2015.
323 Pravila o provedbi postupka reizbora nastavnika i suradnika na znanstveno/umjetničko-nastavnim, nastavnim i stručnim radnim mjestima [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2015.
324 Pravila o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Muzejima Ivana Meštrovića [e-dokument] / Muzeji Ivana Meštrovića. - Split : Muzeji Ivana Meštrovića, 2021.
325 Pravila o sigurnosnim mjerama pristupa informacijskom sustavu Ministarstva financija - Porezne uprave za vanjske suradnike [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2016.
326 Pravila o sprječavanju sukoba interesa Agencije za lijekove i medicinske proizvode [e-dokument] / Upravno vijeće Agencije za lijekove i medicinske proizvode. - Zagreb : Agencija za lijekove i medicinske proizvode, 2017.
327 Pravila o standardima unutarnjeg ustroja Sveučilišta u Rijeci i njegovih sastavnica [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2015.
328 Pravila o uvjetima studiranja kategoriziranih športaša [e-dokument] / Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti. - Zagreb : Visoka škola za sigurnost s pravom javnosti, 2010.
329 Pravila o uvjetima, postupku prijave i rangiranju kandidata za upis na diplomske studijske programe Sveučilišta u Rijeci [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2015.
330 Pravila o uvjetima,kriterijima i postupku za financiranje kulturnih, obrazovnih, znanstvenih, zdravstvenih i ostalih programa i projekata od inteersa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini [e-dokument] / Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske. - Zagreb : Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, 2018.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655