Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

271 Poslovnik mješovite komisije sastavljene na bazi Sporazuma o uređenju neriješenih financijskih i gospodarskih pitanja (29. svibnja 1956.) [FNRJ - Mađarska] - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka temeljem sukcesije, NN-MU 013/1997).
272 Potpora iz komponente V (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći IPA - Sporazum između Europske komisije u ime Europske unije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje višegodišnji sporazum o financiranju 2007. - 2012. sklopljen 04. studenog 2013. - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Europske komisije u ime Europske unije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje Višegodišnji sporazum o financiranju 2007. - 2012. sklopljen 4. studenoga 2013., NN-MU 007/2014).
273 Potpora iz komponente V (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći IPA - Sporazum između Europske komisije u ime Europske unije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje višegodišnji sporazum o financiranju 2007. - 2011. sklopljen 31. srpnja 2012. - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Europske komisije u ime Europske unije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje višegodišnji sporazum o financiranju 2007. - 2011. sklopljen 31. srpnja 2012., NN-MU 009/2013).
274 Potpora iz komponente V. (IPARD) Instrumenta pretpristupne pomoći IPA - Sporazum između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje Višegodišnji sporazum o financiranju 2007. - 2010. - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Europske komisije i Vlade Republike Hrvatske kojim se mijenja i dopunjuje Višegodišnji sporazum o financiranju 2007. - 2010., NN-MU 006/2012).
275 Pravila o radu lokalnih jugoslavensko-mađarskih komisija za rješavanje povreda graničnog režima - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka temeljem sukcesije, NN-MU 013/1997).
276 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima plovidbe na sektoru Drave od 70,2 do 198,6 kilometra (1976.) - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka temeljem sukcesije, NN-MU 013/1997).
277 Pravilnik o načinu rada mješovite jugoslavensko-mađarske komisije o obnavljanju, obilježavanju i održavanju granične linije i graničnih oznaka na jugoslavensko-mađarskoj granici - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka temeljem sukcesije, NN-MU 013/1997).
278 Pravilnik o obilježavanju plovnog puta na Dravi - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka temeljem sukcesije, NN-MU 013/1997).
279 Pravilnik o uvjetima plovidbe na sektoru Drave od 70,2 do 198,6 kilometara - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka temeljem sukcesije, NN-MU 013/1997).
280 Pravilnik stalne hrvatsko-slovenske komisije za vodno gospodarstvo - (Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o uređivanju vodnogospodarskih odnosa, NN-MU 010/1997).
281 Privremeni sporazum o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice - (Zakon o potvrđivanju Privremenog sporazuma o trgovinskim i s njima povezanim pitanjima između Republike Hrvatske i Europske zajednice, NN-MU 015/2001).
282 Privremeni ugovor o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Hrvatske i Privremene misije Ujedinjenih naroda na Kosovu (UNMIK) u ime privremenih institucija samouprave na Kosovu - (Zakon o potvrđivanju Privremenog ugovora o slobodnoj trgovini između Vlade Republike Hrvatske i Privremene misije Ujedinjenih naroda na Kosovu (UNMIK) u ime privremenih institucija samouprave na Kosovu, NN-MU 001/2007).
283 Program kulturne i prosvjetne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine za 1998., 1999. i 2000. - (Odluka o objavi Programa kulturne i prosvjetne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine za 1998., 1999. i 2000., NN-MU 012/1998). NE VAŽI!.
284 Program kulturne i prosvjetne suradnje, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine, za 2001., 2002. i 2003. godinu - (Odluka o objavi Programa kulturne i prosvjetne suradnje, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine, za 2001., 2002. i 2003. godinu, NN-MU 003/2001). NE VAŽI!.
285 Program kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Rumunjske za razdoblje od 1999. do 2001. godine - (Uredba o objavi Programa kulturne suradnje između Ministarstva kulture Republike Hrvatske i Ministarstva kulture Rumunjske za razdoblje od 1999. do 2001. godine, NN-MU 009/1999). NE VAŽI!.
286 Program prosvjetne i kulturne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine za 1995., 1996. i 1997. godinu - (Uredba o potvrđivanju Programa prosvjetne i kulturne suradnje između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Narodne Republike Kine za 1995., 1996. i 1997. godinu, NN-MU 003/1995). NE VAŽI!.
287 Program prosvjetne, znanstvene i kulturne razmjene između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske za godine 1997.-1999. - (Odluka o objavi Programa prosvjetne, znanstvene i kulturne razmjene između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske za godine 1997.-1999., NN-MU 019/1997).
288 Program prosvjetne, znanstvene i kulturne suradnje, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike za godine 2000., 2001. i 2002 - (Odluka o objavi Programa prosvjetne, znanstvene i kulturne suradnje, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Helenske Republike za godine 2000., 2001. i 2002, NN-MU 011/2000).
289 Program suradnje u području kulture i obrazovanja između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske za 1999., 2000. i 2001. godinu - (Uredba o objavi Programa suradnje u području kulture i obrazovanja između Republike Hrvatske i Kraljevine Španjolske za 1999., 2000. i 2001. godinu, NN-MU 005/1999). NE VAŽI!.
290 Protokol [Sporazum između Republike Hrvatske i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primjeni garancija u vezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja] - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Republike Hrvatske i Međunarodne agencije za atomsku energiju o primjeni garancija u vezi s Ugovorom o neširenju nuklearnog oružja i Protokola uz Sporazum, NN-MU 013/1994).
291 Protokol između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Mađarske o provedbi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o predaji i prihvatu osoba koje nezakonito borave na njihovim državnim područjima - (Odluka o objavi Protokola između Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova Republike Mađarske o provedbi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o predaji i prihvatu osoba koje nezakonito borave na njihovim državnim područjima, NN-MU 013/2003).
292 Protokol između Republike Hrvatske i Republike San Marino kojim se mijenja i dopunjuje Ugovor između Republike Hrvatske i Republike San Marino o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak - (Zakon o potvrđivanju Protokola između Republike Hrvatske i Republike San Marino kojim se mijenja i dopunjuje Ugovor između Republike Hrvatske i Republike San Marino o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak, NN-MU 003/2014).
293 Protokol između Republike Hrvatske i Češke Republike uz Ugovor između Republike Hrvatske i Češke Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu - (Zakon o potvrđivanju Protokola između Republike Hrvatske i Češke Republike uz Ugovor između Republike Hrvatske i Češke Republike o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja porezima na dohodak i na imovinu, NN-MU 006/2012).
294 Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Uredba o objavi Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, NN-MU 005/2017).
295 Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o izmjenama i dopunama Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o obavljanju granične kontrole u cestovnom, željezničkom i vodnom prometu - (Uredba o objavi Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Mađarske o izmjenama i dopunama Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o obavljanju granične kontrole u cestovnom, željezničkom i vodnom prometu, NN-MU 003/2020).
296 Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o međusobnoj suradnji i pomoći u carinskim pitanjima - (Uredba o objavi Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Albanije o međusobnoj suradnji i pomoći u carinskim pitanjima, NN-MU 001/2014).
297 Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o izmjeni Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o obavljanju granične kontrole u cestovnom, željezničkom i vodnom prometu - (Uredba o objavi Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o izmjeni Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o obavljanju granične kontrole u cestovnom, željezničkom i vodnom prometu, NN-MU 007/2009).
298 Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o obavljanju granične kontrole u cestovnom, željezničkom i vodnom prometu - (Uredba o objavi Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o provedbi Ugovora između Republike Hrvatske i Republike Mađarske o obavljanju granične kontrole u cestovnom, željezničkom i vodnom prometu, NN-MU 010/2004).
299 Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade RepublikeTurske o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima - (Uredba o objavi Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o izmjenama i dopunama Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji i međusobnoj pomoći u carinskim pitanjima, NN-MU 012/2013).
300 Protokol između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o robnoj razmjeni u godini 1992. - (Uredba o potvrđivanju (ratifikaciji) Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o trgovini i gospodarskoj suradnji i Protokola između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Ruske Federacije o robnoj razmjeni u 1992. godini, NN-MU 001/1992). NE VAŽI!.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655