Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

271 Informacije i dokumentacija - Upravljanje spisima - 2. dio: Smjernice (ISO/TR 15489-2:2001) [tisak] = Information and documentation - Records management - Part 2: Guidelines (ISO/TR 15489-2:2001) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002 . - (Hrvatska norma HRN ISO/TR).
272 Informacije i dokumentacija - Upravljanje spisima - 2. dio: Smjernice (ISO/TR 15489-2:2001) [tisak] = Information and documentation - Records management - Part 2: Guidelines (ISO/TR 15489-2:2001) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2.izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2004 . - (Hrvatska norma HRN ISO/TR).
273 Informacije i dokumentacija - Upute za sadržaj, uređenje i uobličavanje kazala (ISO 999:1996) [tisak] = Information and documentation - Guidelines for the content, organization and presentation of indexes (ISO 999:1996) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1997. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 999).
274 Informacijska i komunikacijska tehnologija : nacionalno izvješće o provedbi strategije (Hrvatska u 21. stoljeću, od 2002. do 2003. godine) [e-dokument] / Ministarstvo znanosti i tehnologije. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i tehnologije, 2003.
275 Informacijski sustav visokih učilišta [tisak + e-dokument] / Mirta Baranović... [et al.]. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 2003. ISBN 953-6755-08-4.
276 Inovacijsko žarište : glasnik Odjela za tehnologijski razvitak Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa RH [tisak + e-dokument] / Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2004-2005 . ISSN 1334-8663. NE IZLAZI VIŠE!.
277 Instant čaj u krutome obliku : specifikacija (ISO 6079:1990) [tisak] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 1. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2000. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 6079).
278 Intelektualnim vlasništvom do uspješnog poslovanja : mini vodič za poslovnu zajednicu [e-dokument] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, [2014.].
279 Internal rules for standardization [e-dokument] - Zagreb : Croatian Standards Institute, 2009.
280 Internal rules for standardization [e-dokument] - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2007.
281 Internal rules for standardization. Part 1 : standardization in general, aims and general principles / Croatian Standards Institute. - Zagreb : Croatian Standards Institute, 2009.
282 Internal rules for standardization. Part 2 : types of documents and their designation / Croatian Standards Institute. - Zagreb : Croatian Standards Institute, 2009.
283 Internal rules for standardization. Part 3 : development and adoption of Croatian standards and other documents / Croatian Standards Institute. - Zagreb : Croatian Standards Institute, 2009.
284 Internal rules for standardization. Part 4 : establishment and work of programming committees / Croatian Standards Institute. - Zagreb : Croatian Standards Institute, 2009.
285 Internal rules for standardization. Part 5 : establishment and work of technical committees / Croatian Standards Institute. - Zagreb : Croatian Standards Institute, 2009.
286 Internal rules for standardization. Part 6 : rules for the structure and drafting of Croatian standards and other publicly available documents / Croatian Standards Institute. - Zagreb : Croatian Standards Institute, 2009.
287 Interni Pravilnik o unutarnjoj reviziji u Državnom zavodu za radiološku i nuklearnu sigurnost [e-dokument] / Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, 2017.
288 ISO 22000 sustavi upravljanja sigurnošću hrane : jednostavan kontrolni popis za male poduzetnike [tisak] / ISO ; ITC. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2008.
289 ISO 9000 : odabir i uporaba [tisak] / ISO. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2001.
290 ISO i društvena odgovornost [tisak] / ISO (Međunarodna organizacija za normizaciju) ; Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2006.
291 ISO i ocjenjivanje sukladnosti [tisak] / ISO (Međunarodna organizacija za normizaciju) ; Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2005.
292 ISO i potrošači [tisak] / ISO (Međunarodna organizacija za normizaciju) ; Hrvatski zavod za norme. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, [2008?].
293 ISO statut i poslovnik = ISO Statutes and Rules of Procedure (Fourteenth edition, 2000) = Statuts et Regles de procedure de l'ISO (Quatorzi`eme édition [tisak] / Međunarodno elektroničko povjerenstvo = International Electrotechnical Commission. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1998.
294 ISO/IEC Guide 14 (hr) : obavijesti namijenjene potrošačima koje se daju pri kupnji roba i usluga [tisak] = Purchase information on goods and services intended for consumers / ISO ; IEC. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2007. - (ISO/IEC upute).
295 ISO/IEC Guide 41 (hr) : ambalaža - preporuke za ispunjavanje potreba potrošača [tisak] = Packaging - recommendations for addressing consumer needs / ISO ; IEC. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2007. - (ISO/IEC upute).
296 ISO/IEC Guide 50 (hr) : sigurnosni aspekti - smjernice za sigurnost djece = Safety aspect - guidelines for child safety [tisak] / ISO ; IEC. - 2. izd. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2010. - (ISO/IEC upute).
297 ISO/IEC Guide 51 (hr) : sigurnosni aspekti - smjernice za njihovo uključivanje u norme = Safety aspect - guidelines for their inclusion in standards [tisak] / ISO ; IEC. - 2. izd. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2010. - (ISO/IEC upute).
298 ISO/IEC Guide 73 (hr, en, fr) : upravljanje rizikom - terminološki rječnik = Risk management - vocabulary = Management du risque - vocabulaire [tisak] / ISO ; IEC. - 1. izd. - Zagreb : Hrvatski zavod za norme, 2010. - (ISO/IEC upute).
299 Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore inženjera elektrotehnike [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera elektrotehnike. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, 2013.
300 Izmjene i dopune Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera strojarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera strojarstva, 2013.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655