1
Poslovni centar Republike Koreje u Republici Hrvatskoj
Funkcije i nositelji:direktorica / Eun Ah Park
Adresa:10000 Zagreb, Radnička cesta 52/VIII
Komunikacije:tel.: (+385 1) 4815-101, 4815-102; faks: (+385 1) 4818-821; e-mail: kotra@koreatrade.hr
SKUPNA RAZINA: Koreja (Južna)
1
Upit: IDadr_swish=(DP038407 ) and (swishdocpath="hidra-dps")