1
Apostolska nuncijatura u Republici Hrvatskoj
Funkcije i nositelji:apostolski nuncij / Giorgio Lingua
Adresa:10000 Zagreb, Ulica Tomislava Janka Šagi-Bunića 1
Komunikacije:tel.: (+385 1) 4673-995, 4673-996; faks: (+385 1) 4673-997; e-mail: apostolska.nuncijatura.rh@inet.hr
SKUPNA RAZINA: Vatikan
1
Upit: IDadr_swish=(DP005292 ) and (swishdocpath="hidra-dps")